Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 522/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe...
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie [...] zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Kr 857/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2005 r. postanawia oddalić...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Kr 858/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2005 r. postanawia oddalić...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Bd 608/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-26

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu za 2007 r. T.S. wniosła o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej...

VIII SA/Wa 947/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r. postanawia : odrzucić sprzeciw. W dniu 30 sierpnia 2013r. (data stempla pocztowego) M. U. wniosła...
. [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych...

I SA/Po 446/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-22

Skarbowej w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach za 2009 r. postanawia umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy. Pismem z dnia [...] kwietnia 2014 r. J. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Kr 1673/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-28

ze skargi J.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok postanawia I. zwolnić skarżącego w ¾ części wpisu...

I SA/Gd 614/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok w kwocie...

I SO/Gd 4/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-11

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W toku powyższego postępowania sądowego prawomocnym...
. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, to nie ma obowiązku ich uiszczania również w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania...

I SA/Po 359/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-13

[...], Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2008 postanawia...
zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2008., Skarżący JL, reprezentowany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100