Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Bd 423/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-04

'. W zakresie związku choroby ze służbą wojskową organ rozstrzygnął, iż rozpoznane schorzenie nie pozostaje w związku ze służba wojskową, ujawniło się bowiem niezależnie...
Wojska Polskiego wynika, że zachorowanie to w Jednostce Wojskowej Nr [...] było pojedyncze. Czynnikiem etiologicznym była Neisseria Meningitidis gr. C. Źródło zakażenia...

IV SA/Wr 757/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-24

., W odwołaniu od tej decyzji J.S. podniósł, że mimo schorzeń, których źródłem jest wieloletnia praca w wojsku, tj. od dnia [...]r. do dnia [...]r., a którymi są np. zmiany...
lub ujawniły się w czasie trwania służby wojskowej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz.U. Nr 62, poz. 567) miały wpływ...

III SA/Kr 929/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

stopień oficerski. W związku z wyczerpaniem możliwych źródeł informacji w powyższym temacie, postanowiono jak w sentencji., Skarżący odwołał się od decyzji organu...
wojskowej z promocją oficera rezerwy władze PRL ujawniły potwierdzenie nieprawdy w ankiecie personalnej i wstrzymały jej wydanie, co skarżący uznaje za represje, którą...