Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

VIII SA/Wa 373/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-04

w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2010 rok oddala skargę. 1. Decyzją z [...] marca 2016 r., po rozpatrzeniu odwołania H. S. (dalej...
fizycznych za 2010 r. ([...]zł) od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną swojej decyzji Dyrektor IS wskazał między...

VIII SA/Wa 51/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-17

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2007 r. oddala skargę. 1.1. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 w kwocie [...] zł., 1.2. Zaskarżona decyzja została wydana...

VIII SA/Wa 52/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-17

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2007 r. oddala skargę. 1.1. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 w kwocie [...] zł., 1.2. Zaskarżona decyzja została wydana...

III SA/Wa 1114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

w W. w zakresie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. A.S. (dalej...
procedur związanych z opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych źródeł;, - niewłaściwe zastosowanie art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c., zamiast art. 7 ust. 1 pkt 4, poprzez...

III SA/Wa 1113/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

w W. w zakresie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. A.S. (dalej...
, że dotyczy on nie tylko postępowań w przedmiocie nieujawnionych źródeł, ale także czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania...

I SA/Gl 789/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-12

. Nr [...] ustalającą T. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
faktyczny w sprawie, wskazując w tym zakresie, że organ I instancji ustalając wysokość zobowiązania z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Gl 788/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-12

. Nr [...] ustalającą I. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
faktyczny w sprawie, wskazując w tym zakresie, że organ I instancji ustalając wysokość zobowiązania z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Po 44/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. w kwocie [...] zł. Przesłanką wszczęcia postępowania kontrolnego...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w[...], po wykonaniu zaleceń organu...

I SA/Łd 558/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2005 oddala skargę. I SA/Łd 558/11, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...
. w sprawie ustalenia A. A -M. zryczałtowanego podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2005...

I SA/Po 508/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-28

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodów za 2014 r. oddala skargę...
. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...], decyzją z dnia [...] lutego 2018 r., ustalił C. G. (dalej: skarżącemu), zryczałtowany podatek dochodowy z nieujawnionych źródeł...
1   Następne >   +2   +5   +10   24