Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Wr 1034/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

fizycznych za 1998 rok z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. W zeznaniu o wspólnych dochodach małżonków osiągniętych w roku 1998...
dysponować kwotą [...]. Ponieważ brakowało im pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów na wydatki w kwocie [...], Urząd Skarbowy decyzją z dnia...

I SA/Go 1072/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-06

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. W dniu 9 października 2012 r. M.W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] września 2012 r...
za 2003 r. w wysokości 556.738,00 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...

III SA/Wa 2378/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona...
od osób fizycznych, w tym dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., Skarżący w złożonym oświadczeniu o wysokości i źródłach uzyskanych...

I SA/Gd 162/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 rok, w toku postępowania podatkowego...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 rok, w toku postępowania podatkowego...

I SA/Gd 163/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2015 rok, w toku postępowania...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2015 rok, w toku postępowania...

I SA/Gd 164/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 rok, w toku postępowania podatkowego...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 rok, w toku postępowania podatkowego...

I SA/Gd 161/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2013 rok, w toku postępowania podatkowego...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2013 rok, w toku postępowania podatkowego...

I SA/Gd 1194/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

z nieujawnionych źródeł przychodu za rok 2003 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 maja 2008 r., nr [...]; 2. określa...
OD DOCHODÓW Z NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB NIEZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ZA ROK 2003 W KWOCIE 69.739,00 ZŁ., NIE ZGADZAJĄC...

I SA/Go 224/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-04

fizycznych za 1996r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. C.O., reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Wydanie zaskarżonej decyzji...

I FSK 1089/12 - Wyrok NSA z 2013-07-03

. Gdyby podatnik zachował należytą staranność, powinien wiedzieć, że towar pochodzi z nieujawnionego źródła. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że podatnik...
., że pochodziło z nieujawnionego źródła. Stwierdzenie to organy oparły przede wszystkim na tym, że paliwo A. K. miał nabywać od dwóch podmiotów - jednego nieistniejącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100