Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Wr 1794/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

we W. z dnia 29 września 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. - Ś. ustalił D...

III SA/Wa 382/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

postępowania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r...
w sprawie opodatkowania dochodów z dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r., nie mogło wywołać skutku...

I SA/Go 196/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-21

dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, tj. postanowienie o wszczęciu...
postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Op 495/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-15

od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w kwocie 396.486,00 zł., Z uzasadnienia tej decyzji...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., do której dołączono: pismo P. N. z dnia 13.05.2013...

I SA/Op 496/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-15

. podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w kwocie 396.486,00 zł., Z uzasadnienia tej decyzji...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., do której dołączono: pismo P. N. z dnia 13.05.2013 r., pismo P...

III SA/Wa 381/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

postępowania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013 r...
SD-3 w dniu 7 kwietnia 2016 r., w toku postępowania w sprawie opodatkowania dochodów z dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 117.719 zł., Decyzją z dnia [...]r Dyrektor...

II FSK 2668/11 - Wyrok NSA z 2013-10-15

, że dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy niezbędne jest określenie daty wszczęcia postępowania z nieujawnionych źródeł przychodów oraz daty powołania się strony...
postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. zostało...

I SA/Kr 767/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kserokopią potwierdzenia odbioru ww...
. K. w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za okres od 1 stycznia 2014 do 31...

I SA/Łd 1063/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 117.719 zł., Decyzją z dnia [...]r Dyrektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   41