Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 2037/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 r., strona powołała się na fakt otrzymania w dniu 1 października 2009 r. pożyczki...
podatku miała miejsce dopiero w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

III SA/Po 725/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-01

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2009 w związku z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
postępowania podatkowego materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Po 1078/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-26

od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok, M. P. powołała się na fakt otrzymania w dniu 1...
dochodowego od przychodów ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok. W oświadczeniu tym Podatniczka jednoznacznie wskazała, że w dniu 1 października 2009 r. otrzymała od ojca pożyczkę...

III SA/Po 795/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-01

dalej skarżącą lub podatnikiem) w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2009 w związku z art...
podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2009., Po przeprowadzeniu postępowania Naczelnik...

I SA/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

Kontroli Skarbowej w Opolu prowadził wobec podatniczki postępowanie kontrolne w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w wysokości 173.457 zł., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu rozpatrując wniesione od tej decyzji odwołanie...

III SA/Po 1077/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-26

od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok, M. P. powołała się na fakt otrzymania w dniu 28...
ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok. W oświadczeniu tym Podatniczka jednoznacznie wskazała, że w dniu 28 września 2009 r. otrzymała od matki pożyczkę w kwocie [...] zł...

III SA/Po 1079/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-26

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok, M. P. powołała się na fakt otrzymania w dniu 1 października 2009 r. pożyczki pieniędzy...
jest również, że na te pożyczkę strona powołała się w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

II FSK 2036/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok, wszczętego w maju 2011 r...
, ponieważ strona powołała się na pożyczkę w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

VIII SA/Wa 170/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, otrzymane od W. Z. środki uznał jako źródło oszczędności J...

II FSK 2035/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 r., skarżąca powołała się na otrzymanie w dniu 28 września 2009 r. pożyczki pieniędzy od swojej matki...
20 lipca 2011 r. w momencie złożenia oświadczenia w postępowaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nieujawnionych za 2009 r. W oświadczeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   41