Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Kr 308/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

. akt [...] z udziałem Prezydenta Miasta T. postępowanie w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej i ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu ujawnione jest w księdze...
jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym. Od tej reguły nie zostały przewidziane...

II FSK 3108/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

'Prawo geodezyjne i kartograficzne', przy ustalaniu wysokości podatku należało przyjąć dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji...
została ujawniona w ewidencji gruntów w październiku 2007 r., wywołała ona skutki podatkowe od listopada 2007 r. Tak też obliczył wysokość podatku organ pierwszej...

I SA/Lu 821/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-17

u.p.g.k.) ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę wymiaru podatków. W tym stanie prawnym ewidencja gruntów jest dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji...
), przyjmując powierzchnię, klasyfikację i stan prawny gruntów takie, jakie zostały ujawnione w ewidencji gruntów. Organy, ustalające wysokość zobowiązań w podatku rolnym...

I SA/Op 14/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-05

Namysłowa zwrócił się do Starosty [...] o wyjaśnienie: 1) powodów nieujawnienia w ewidencji gruntów i budynków budynku gospodarczego na działce nr a w [...] o powierzchni...
użytkowej 516,00 m2; oraz 2) czy w ewidencji gruntów i budynków została lub zostanie ujawniona zmiana klasyfikacji części gruntów (3,0000 ha) na działce nr c w [...] z gruntów...

II FSK 3226/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. Dane zawarte w tej ewidencji są wiążące dla organu podatkowego...
poprzedzającym tę zmianę., Kolegium podało, że zmiana klasyfikacji gruntów została ujawniona, w ewidencji gruntów w październiku 2007 r., wywołała ona skutki podatkowe od listopada...

I SA/Lu 38/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym. Dopóki dane...
stwierdzenia nieważności stanowi zaś ujawniony w toku postępowania sądowego fakt, iż postępowanie administracyjne w sprawie toczyło się z udziałem osób nieżyjących...

I SA/Lu 39/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym. Dopóki dane...
nieważności stanowi zaś ujawniony w toku postępowania sądowego fakt, iż postępowanie administracyjne w sprawie toczyło się z udziałem osób nieżyjących, a tym samym...

II FSK 3227/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

geodezyjne i kartograficzne', przy ustalaniu wysokości podatku należało przyjąć dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji...
. Nie mogą również dokonywać zmian w tym operacie ewidencyjnym. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniu administracyjnym...

I SA/Lu 383/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-07

współwłaścicielom ujawnionym w ewidencji gruntów / których wymienił jako adresatów /, w tym J.W., który zmarł 5 czerwca 2007 r. Odwoławczy organ podatkowy utrzymał w mocy decyzję organu...
w sposób, który nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu / bo jeden z ujawnionych nie żyje i nie może mieć statusu współwłaściciela, w następstwie współzobowiązanego...

I SA/Wr 766/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-13

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm., dalej: p.g.k.). Zwrócił uwagę, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych...
się z zapisami ujawnionymi w urzędowej ewidencji gruntów i budynków to powinien podjąć starania zmierzające do doprowadzenia zmian w zapisach ewidencji w urzędowym trybie...
1   Następne >   +2   4