Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Bd 348/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004 w kwocie 94.776,00 zł, Ustalono...
Skarbowej ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Ol 114/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-01

do obrotu oleju pochodzącego z nieujawnionych źródeł., W ocenie Dyrektora Izby Celnej wyjaśnienia strony dotyczące powstania różnic w ilościach sprzedawanego oleju opałowego...
się kasować, a co za tym idzie potwierdzona zostaje teza organu o wprowadzaniu do obrotu przez stronę oleju opałowego z nieujawnionego źródła., Ponadto, organ wskazał...

I SA/Ke 430/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

nie spełniły, naruszając wskazane przepisy procedury., Dokonując ustaleń, że olej opałowy pochodzi z nieujawnionego źródła, co do którego nie ma dowodów, że akcyza została...
zakupów jak i sprzedaży. Zatem wyprowadzony wniosek, że paliwo pochodzi z nieujawnionego źródła, oparty wyłącznie na wynikach badania jakości paliwa, nosi znamiona dowolności...

I SA/Go 34/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-09

warunków transakcji niewątpliwie pozwoliłoby na ujawnienie źródła pochodzenia towaru, a na pewno wykazałoby, czy towar posiadał banderole potwierdzające zapłatę akcyzy...
we wcześniejszej fazie obrotu tymi towarami., 9. Naruszenie art. 191 OP poprzez błędne ustalenie, iż podatnik odmówił ujawnienia źródła pochodzenia wyrobów, czy też odmówił...

I SA/Go 35/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-09

nabywców towarów, co uniemożliwiło ustalenie istotnych dla sprawy warunków transakcji (ustalenie wszystkich warunków transakcji niewątpliwie pozwoliłoby na ujawnienie źródła...
we wcześniejszej fazie obrotu tymi towarami., 9) art. 191 - przez błędne ustalenie, że podatnik odmówił ujawnienia źródła pochodzenia wyrobów, czy też odmówił podania...

I GSK 310/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

z zakwestionowanych faktur (w miesiącu kwietniu 2010 r. - [...] litrów), nabyty z innego nieujawnionego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy w należytej wysokości...
co najmniej w ilości obejmującej paliwo pochodzące z ujawnionego źródła, jak i paliwo pochodzące z nieujawnionego źródła, zatem podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowi...

I GSK 312/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

z zakwestionowanych faktur (w miesiącu czerwcu 2010r. - łącznie [...] litrów), nabyty z innego nieujawnionego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy w należytej...
). Do wykonania usług transportowych konieczne było dokonanie zakupu paliwa co najmniej w ilości obejmującej paliwo pochodzące z ujawnionego źródła, jak i paliwo pochodzące...

I GSK 316/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

olej napędowy w ilościach wynikających z zakwestionowanych faktur (w miesiącu październiku 2010 r. - łącznie [...] litrów), nabyty z innego nieujawnionego źródła...
paliwo pochodzące z ujawnionego źródła, jak i paliwo pochodzące z nieujawnionego źródła, zatem podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowi ilość paliwa wyrażona...

I GSK 308/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

z zakwestionowanych faktur (w miesiącu lutym 2010 r. - łącznie [...] litrów), nabyty z innego nieujawnionego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy w należytej...
paliwa co najmniej w ilości obejmującej paliwo pochodzące z ujawnionego źródła, jak i paliwo pochodzące z nieujawnionego źródła, zatem podstawę opodatkowania podatkiem...

I GSK 314/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

z zakwestionowanych faktur (w miesiącu sierpniu 2010 r. - [...] litrów), nabyty z innego nieujawnionego źródła, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy w należytej...
przez podatnika). Do wykonania usług transportowych konieczne było dokonanie zakupu paliwa co najmniej w ilości obejmującej paliwo pochodzące z ujawnionego źródła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100