Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

tu również, że 'teren powinien posiadać miejski lub lokalny system kanalizacji' a 'obiekty posiadać będą zdalaczynne lub lokalne źródło ogrzewania na paliwo płynne, gazowe lub zasilane...
i argumentów. Zostały one całkowicie pominięte w uzasadnieniu, choć sporny charakter sprawy ujawnił się tu ze szczególną mocą. Brak omówienia tych kwestii w uzasadnieniu dowodzi...

II SA/Po 876/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

kultury, będącym źródłem tożsamości narodu polskiego i [...]., Ponadto, zdaniem Stowarzyszenia nie można czynić znaku równości pomiędzy interesem prawnym a interesem...
także do odwołania - jak również zweryfikowały dane zawarte we wniosku z informacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto spójnie i jednoznacznie wyraziły...