Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

IV SA/Gl 467/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

'Źródło' numer PESEL kilkakrotnie., Osobnemu badaniu - jak zaznaczył - poddano także treść wpisów, które zostały wykreślone przed złożeniem kart wykazu poparcia komisarzowi...
do wytkniętych przez Komisarza Wyborczego wadliwości złożonych podpisów, mając na względzie wcześniejsze stanowisko i odnosząc sie do danych ujawnionych w uzasadnieniu zaskarżonego...

II SA/Ol 835/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-05

swoje uprawnienia, żądając od niego ujawnienia tzw. informacji wrażliwych, które zostały objęte szczególną ochroną w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyjaśnił, że jego dzieci...
doraźna nie miała prawa wnioskować o przeprowadzenie rewizji pod adresem miejsca zameldowania radnego oraz żądać od niego ujawnienia informacji wrażliwych, lecz winna...