Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

-Usługowe 'S. ' Ł. S. z siedzibą w P., ul. [...], w ramach której nabywał olej napędowy pochodzący z nieznanego i nieujawnionego źródła, którego zakup potwierdzać miały...
do grudnia 2011r., skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Stronę opłaty paliwowej od nabytego oleju napędowego w ilości 188.480 litrów pochodzącego z nieujawnionego źródła...

III SA/Po 259/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

za swoje ustalenia przyjął ustalenia poczynione w decyzji z dnia ... listopada 2012 r., z których wynika, że skarżący dokonywał zakupów paliwa z nieujawnione źródła...
2006 r. do 31 grudnia 2007 r. kupując, a następnie zużywając do celów napędowych olej napędowy w ilości ogółem ... litrów, którego źródło pochodzenia nie jest znane...

I SA/Gl 1093/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej...
przez skarżącego oleju napędowego z uwagi na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował...

I SA/Gl 1094/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać...
napędowego z uwagi na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował...

I SA/Gl 1091/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

działalności gospodarczej oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ...
z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował, że możliwości dowodowe organu w zakresie ustalenia...

I SA/Gl 1097/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej dla oleju...
z uwagi na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował, że możliwości dowodowe...

I SA/Gl 1092/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw, wynoszącej...
na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował, że możliwości dowodowe organu...

I SA/Gl 1096/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

gospodarczej oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał...
dotyczących właściwości fizycznych zużytego przez skarżącego oleju napędowego z uwagi na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu...

I SA/Gl 1095/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał, iż przeliczenia z jednostek miar litry na tony należało dokonać przy zastosowaniu gęstości paliw...
na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu pozwalającego zidentyfikować dostawcę paliwa spowodował, że możliwości dowodowe organu w zakresie...

I SA/Gl 1090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

oraz stawkę opłaty paliwowej na rok 2008, wynoszącą 110,88 zł., Zważając na pochodzenie oleju napędowego z nieujawnionego źródła organ odwoławczy wskazał...
właściwości fizycznych zużytego przez skarżącego oleju napędowego z uwagi na pochodzenie z nieujawnionego źródła, brak przedstawienia przez skarżącego dowodu...
1   Następne >   +2   +5   8