Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., zgodnie z którym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udział...
. W listopadzie 2011 roku uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała uszkodzenia kręgosłupa w związku z czym nie może podjąć żadnej pracy wymagającej wysiłku fizycznego. Źródło...

I SA/Lu 459/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-16

. [...] [...] nr [...] w [...] nie posiada środków trwałych ruchomych i nieruchomych, zaś zajęcia posiadanego rachunku bankowego w [...] okazały się nieskuteczne. Źródłem dochodu [...] do 31...
opłaty na targowisku, co było jedynym źródłem dochodu [...] od 31 października 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. Natomiast po 30 kwietnia 2015 r. i ono zostało...

I SA/Sz 363/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-29

regulować swoje zobowiązania, czego w niniejszej sprawie podatniczka nie wykazała, nie przedstawiła bowiem żadnego źródła pokrycia zaproponowanych rat. W konsekwencji Kolegium...
w sposób wystarczający postępowania wyjaśniającego i nie wziął pod uwagę całokształtu ujawnionych okoliczności. Przywołanie argumentacji, że skarżąca decydując się na 'taką...