Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Bd 971/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-25

ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za[....]. postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z dnia 25 lutego 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Lu 607/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. postanawia - odrzucić zażalenie I. P. na postanowienie z dnia 29 października 2010r. Uzasadnienie...
[...], nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r., W dniu 15 listopada 2010r. adw. M. K...

II FZ 214/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-01

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 30 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 25 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VIII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r. postanawia : odrzucić zażalenie M...

VIII SA/Wa 41/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

podatku dochodowym z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2004 r. postanawia: odrzucić zażalenie...

VIII SA/Wa 770/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r. postanawia : odrzucić zażalenie...

I SA/Lu 959/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-11

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w zakresie zażalenia strony skarżącej na postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2016 r. postanawia odrzucić zażalenie...

III SA/Wa 3228/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data nadania 4 listopada 2015 r...

I SA/Go 1137/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-01

Izby Skarbowej z [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Go 1138/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-03

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie z dnia 13 lutego 2008r. Postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   9