Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II FSK 1650/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów odrzuca...
., ustalającą J.S. zryczałtowany podatek dochodowy za 2002r. według stawki 75% w kwocie 88.248 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Bd 593/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-18

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18 listopada 2009 r...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Op 321/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002, Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł, z zachowaniem...

I SA/Op 320/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2001 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2001, Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł, z zachowaniem ustawowego...

I SA/Op 322/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2003 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną U Z A S A D I N I E N I E, Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2003, Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł...

I SA/Op 319/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000, Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł, z zachowaniem ustawowego...

I SA/Op 37/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów z rok 2001 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. W wyniku rozpoznania skargi G.G. na decyzję Dyrektora Izby...
Skarbowej w O. z dnia [..] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów z rok 2001r...

I SA/Op 200/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
której ustalono podatniczce zryczałtowany podatek dochodowy za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Wyrok wraz z uzasadnieniem...

I SA/Op 315/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W postępowaniu przed tym Sądem pełnomocnik skarżącego radca prawny T. M. legitymował się pełnomocnictwem...

I SA/Op 316/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W postępowaniu przed tym Sądem pełnomocnik skarżącego radca prawny T. M. legitymował się pełnomocnictwem...
1   Następne >   +2   +5   +10   17