Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Sz 351/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

jest składników majątkowych Spółki, mogących być przedmiotem dalszej egzekucji., W związku z nieujawnieniem mienia zobowiązanej Spółki pozwalającego na przeprowadzenie...
dodał, że także według zaświadczenia z dnia [...] kwietnia 2016 r. o niezaleganiu w podatkach, nie ujawniono zaległości podatkowych, co do których organ podatkowy orzekł...

I SA/Gl 1419/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

również, że w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał z dniem udokumentowania posiadania paliw silnikowych pochodzących z nieustalonego źródła, to jest z dniem, na który datowane...
działalności gospodarczej. Ujawnione wierzytelności oraz rachunki bankowe w B S.A. i C S.A. zostały zajęte. Biorąc jednak pod uwagę wysokość egzekwowanej kwoty w stosunku...

I SA/Gl 1420/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

podatkowy powstał z dniem udokumentowania posiadania paliw silnikowych pochodzących z nieustalonego źródła, to jest z dniem, na który datowane są faktury sprzedaży tychże...
gospodarczej. Ujawnione wierzytelności oraz rachunki bankowe w B S.A. i C S.A. zostały zajęte. Biorąc jednak pod uwagę wysokość egzekwowanej kwoty w stosunku do wierzytelności...

I SA/Gl 1422/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

udokumentowania posiadania paliw silnikowych pochodzących z nieustalonego źródła, to jest z dniem, na który datowane są faktury sprzedaży tychże paliw dla Spółki...
i samej Spółki) ustalono, że nie posiada ona żadnych nieruchomości, jak również ruchomości. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Ujawnione wierzytelności oraz rachunki...