Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Kr 628/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia. Skarżąca A. K. wniosła...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 4 lipca 2012 r. Podczas rozprawy wydane zostało...

I SA/Lu 440/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w zakresie wniosku Z. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia...
dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłosił wyrok...

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006., Wnioskiem z dnia 30 lipca 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Wa 141/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

zawieszenia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...
dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r., Skarżący, działając...

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-01

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007., Wnioskiem z dnia 22 maja 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006., Wnioskiem z dnia 12 czerwca 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego...

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007., Wnioskiem z dnia 30 lipca 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-01

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006., Wnioskiem z dnia 22 maja 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Z powodu braku dowodu doręczenia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007., Wnioskiem z dnia 12 czerwca 2012 roku M. K. zwrócił się do Wojewódzkiego...

I SA/Lu 622/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s...
1   Następne >   3