Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 2265/14 - Wyrok NSA z 2015-12-10

kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów zgromadzonych w toku tego postępowania (akta...
zgromadzone w toku postępowania w stosunku do E. K. w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał...

I OSK 2097/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005, w tym również aktu notarialnego z dnia 28 września 2004 r., który ujawnia jej dane osobowe w powyżej określonym...
, a na włączenie tego dokumentu jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli Nieujawnionych Źródeł Przychodów. Wnioskodawczyni wniosła o wydanie...

I OSK 478/06 - Wyrok NSA z 2007-02-16

z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jest obowiązana na podstawie art. 9 ust 1 powołanej ustawy, do dokonania...

II SA/Wa 1338/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

, która jest siostrą K.K. postępowanie kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów...
w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał, że omawiany akt notarialny, jako znajdujący...

II SA/Wa 1443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

w Spółce dokumenty zgromadzone w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego wobec jej córki - E. K. w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli Nieujawnionych Źródeł Przychodów., Wnioskodawczyni wniosła o wydanie decyzji administracyjnej...

OSK 420/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł /Dz.U. nr 116 poz. 1216 ze zm./ nie wskazują 'na konieczność kopiowania dokumentacji celem identyfikacji...
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Sąd podkreślił szczególną rolę banków...

II SA/Wa 1857/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Dotyczyły one rzetelności deklarowania dochodu i podatku dochodowego, zarzutu pozorności umów cywilnoprawnych...

II SA/Wa 21/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

Urzędu Gminy, jak też z pracownikiem tego Urzędu M. R. Wnosił też aby Sąd nakazał i zobowiązał M. R. do pisemnego ujawnienia źródła uzyskania danych osobowych wraz...
przez skarżącego w skardze. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani M. R. dane osobowe Skarżącego uzyskała ze źródeł prywatnych. (...) Kwestia związana z udostępnieniem danych osobowych...

I OSK 623/10 - Wyrok NSA z 2011-03-22

dochodzenia przysługujących mu praw na drodze sądowej. Nie nakazał natomiast ujawnienia źródeł informacji, na podstawie których powstał artykuł. Tajemnica dziennikarska obejmuje...
, że ujawnienie adresu A. B. narusza jego prawa jako dziennikarza. Zarzuciła też naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, które miało istotny wpływ na wynik...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

tych postępowań była m.in. kontrola dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Postępowanie [...] jest obecnie zawieszone, natomiast...
ww. umowy spółki, umowy najmu z dnia [...] grudnia 2003 r., [...] maja 2004 r. i [...] listopada 2004 r., a także informacje o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   20