Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 1721/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

modyfikowane wyznaczała data 31 grudnia 2008 r. a zatem żądania dotyczące przyznania rekompensaty za kolejne nieruchomości, nieujawnione przed wskazaną datą, traktować...
na niezapewnieniu udziału ujawnionym w postępowaniu, pozostałym spadkobiercom po właścicielce pozostawionego mienia W.M. posiadającym obywatelstwo polskie, tj...

I OSK 406/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

publicznych i przeprowadził się z dziećmi do Ł., który to majątek stanowił wówczas jego główne źródło utrzymania;, II) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 134 § 1...
. 95 § 1 k.p.a.), które służą organowi administracji publicznej do ustalenia istotnych okoliczności sprawy, do uzupełnienia twierdzeń stron czy do ujawnienia środków...