Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 931/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego |, |charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane...
, że do opóźnienia lotu doszło w następstwie ujawnienia komunikatów usterek niesprawności klap oraz drzwi. Fakt ten znalazł potwierdzenie w opinii Dyrektora Departamentu Techniki...

VII SA/Wa 3002/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

'nadzwyczajnych okoliczności' w rozumieniu tego przepisu, chyba że problem ten jest następstwem zdarzeń, które - ze względu na swój charakter lub źródło - nie wpisują się w ramy...
czasowych. Jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy lot nr [...] został odwołany z powodu ujawnienia pęknięcia szyby czołowej drugiego pilota w kabinie samolotu...

VII SA/Wa 2060/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-31

nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane jako nadzwyczajna...
marki [...] typ [...] o znakach rej. [...]. W samolocie tym po uruchomieniu silników przed skarżonym lotem została ujawniona usterka pompy niebieskiego systemu...

VII SA/Wa 2048/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać...
przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu...

VII SA/Wa 775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zatem zakwalifikowane jako nadzwyczajna okoliczność z art...
normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Należy również pamiętać...

VII SA/Wa 338/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-16

i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane...
na trasie Warszawa - Praga (Republika Czeska) o oznaczeniu kodowym LO 523 w ww. samolocie (znak rej. [...]) ujawniła się usterka siłownika nr 3 w zespole hamowania koła nr 8...

VII SA/Wa 2463/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

połączonych C-402/07 i C-432/07 [...]i inni., Skarżąca zwróciła uwagę, że dokumentacja przedstawiona przez przewoźnika nie wskazuje na źródło usterki, tylko że usterka...
się jego skutecznej kontroli, ze względu na swój charakter lub źródło. Jako nadzwyczajne okoliczności mogą być traktowane tylko takie okoliczności, które nie znajdują...

VII SA/Wa 2461/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu...
i C-432/07 [...]i inni., Skarżący zwrócił uwagę, że dokumentacja przedstawiona przez przewoźnika nie wskazuje na źródło usterki, tylko że usterka dotyczyła instalacji...

VII SA/Wa 2465/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady...
i C-432/07 [...]i inni., Skarżąca zwróciła uwagę, że dokumentacja przedstawiona przez przewoźnika nie wskazuje na źródło usterki, tylko że usterka dotyczyła instalacji...

VII SA/Wa 2464/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady...
i C-432/07 [...]i inni., Skarżąca zwróciła uwagę, że dokumentacja przedstawiona przez przewoźnika nie wskazuje na źródło usterki, tylko że usterka dotyczyła instalacji...
1   Następne >   +2   4