Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I SA/Po 240/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-14

podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. postanawia: zwrócić skarżącemu kwotę...
od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

I SA/Bd 164/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-09

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. p o s t a n a w i a: zwrócić nienależnie uiszczony wpis w kwocie 961 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden) zł Pismem z dnia 10 marca...
., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r...

I SA/Bd 165/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-09

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. p o s t a n a w i a: zwrócić nienależnie uiszczony wpis w kwocie 961 (dziewięćset sześćdziesiąt jedne) zł Pismem z dnia 10...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r., Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Bydgoszczy wezwał pełnomocnika strony skarżącej...

I SA/Lu 493/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-13

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006r. postanawia zwrócić T. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 11 730...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. Podstawę prawną odrzucenia skargi stanowił art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Gd 765/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9...

I SA/Lu 607/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-05

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. postanawia - zwrócić I. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę zł [...] uiszczoną tytułem wpisu...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Bd 235/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-29

Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach za 2004 r. postanawia: zwrócić S. J. z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 2.000 (dwa tysiące) zł tytułem nadpłaconego...

I SA/Go 441/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-23

dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
w ujawnionych źródłach przychodów., Od powyższego wyroku skarżący wnieśli skargę kasacyjną, uiszczając jednocześnie wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 zł (dowód wpłaty - k.55 akt...

I SA/Op 691/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-16

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. postanawia: zwrócić skarżącej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu uiszczony...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r., Rozstrzygnięcie powyższe, po wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. sygn...

I SA/Op 692/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-16

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. postanawia: zwrócić skarżącemu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu uiszczony...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r., Rozstrzygnięcie powyższe, po wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   32