Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II FZ 489/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na rzecz...

II FZ 490/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego...
fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na rzecz...

I SA/Bk 247/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: zasądzić...
tego rozporządzenia. Niniejsza sprawa dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Bk 256/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: zasądzić...
tego rozporządzenia. Niniejsza sprawa dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

., Z danych rejestrowych wynika, że jako komandytariusz spółki wpisana była Regulska Iwona, natomiast ujawniona wysokość sumy komandytowej to 9.900,00 zł. Jako komplementariusz...
spółki ujawniona została 'B' sp. z o.o., która była uprawniona do reprezentowania omawianej spółki. Z kolei z danych rejestrowych dotyczących 'B' sp. z o.o. wynika...

I SA/Łd 279/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-25

nieprawidłowościami, ponieważ m. in. nie miał realnych możliwości zweryfikowania źródła pochodzenia zakupionego towaru, przy czym pochodzenie towaru zostało wskazane zarówno...
, ponieważ źródłem zysku był zwrot podatku VAT,, 16) przygotowywanie dokumentów handlowych dotyczących WDT wykazanych przez skarżącą na rzecz C przez firmę S prowadzoną...