Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

VI SA/Wa 1921/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, uchwalił 16 listopada 2000 r. ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady...

VI SA/Wa 910/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem...
lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości...

II GSK 1057/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

z przestępstw. Działania polegające na szybkim transferze środków pozyskanych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł finansowania do krajów azjatyckich, europejskich...
zysków z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., W związku z powyższym, GIIF sformułował uzasadnione podejrzenie, że (...) jest wykorzystywany do wytransferowania środków...

VI SA/Wa 1836/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

I SA/Ol 649/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-15

18/09 TK orzekł, że przepis pozwalający na nałożenie 75% stawki podatku na dochód z nieujawnionego źródła jest zgodny z Konstytucją. Jego zdaniem nie jest to kara...
podatek od towarów i usług zostały wpłacone a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą zgłoszonych danych innych niż dotyczące towaru...

I SA/Ol 268/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-28

. akt SK 18/09. Podała, że Trybunał orzekł w dniu 18 lipca 2013r., że przepis pozwalający na nałożenie 75-procentowej stawki podatku na dochód z nieujawnionego źródła...
przewidujące stosowanie 75% stawki podatkowej stosowane tylko w przypadku wykrycia nieujawnionych przychodów są mniej dotkliwe, niż zastosowana w niniejszej sprawie wykładnia...

I SA/Ke 711/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-12

i pracownicy Ś. Urzędu Celno - Skarbowego w K., ujawnili [...] r. w lokalu bez nazwy przy ul. [...] a w C., pięć urządzeń do gier o nazwie: HOT SPOT PLATINUM nr [...], MAXCASH...
w postaci eksperymentu procesowego polegającego na odtworzeniu przebiegu gier dostępnych na ujawnionych automatach, a także zeznania świadków K. K. i K. P. , dostarczyły...

I SA/Ke 401/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-12-14

hazardowych na automatach do gry bez koncesji., Organ ustalił, że 30 stycznia 2020 r. w lokalu przy ul. [...] w S. ujawniono cztery urządzenia do gier o nazwach...
w zakresie gier na automatach poza kasynem gry. W celu ustalenia zasad działania ujawnionych niezarejestrowanych automatów do gier w odniesieniu do przepisów ustawy...

I SA/Ke 302/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

spółki Q. Sp. z o.o. (Spółka), urządzającej gry hazardowe bez koncesji na ujawnionych w dniu [...] r. automatach do gier: HOT FUN nr [...], PLATINIUM S/N TA01 00222...
procesowych ujawniono [...] r. w lokalu bez nazwy w C., ul. [...], cztery urządzenia o nazwie: HOT FUN nr [...], PLATINIUM S/N TA01 00222, PLATINIUM GRA LOGICZNA S/N TA01...

II GSK 1265/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

postanowieniem z [...] sierpnia 2019 r. w związku z ujawnieniem przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli w dniu [...] października 2017 r. w Ś., że Skarżąca...
przedawnienia dla wszczynania postępowań w razie ujawnienia nieprawidłowości, co skutkowało prowadzeniem postępowania, które nie powinno zostać wszczęte, a w przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   16