Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych. Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem pracodawca - spółka [...] S.A. w K. Oddział w B. wniósł zażalenie...
ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Jednocześnie wobec braku definicji legalnej tego zwrotu odwołał się do znaczenia językowego użytych...

IV SA/Gl 353/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-18

wniosła o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi...
umożliwiających ujawnienie tożsamości określonej osoby, w tym danych personalnych. Równocześnie, wobec braku definicji legalnej tego zwrotu odwołał się do znaczenia...

IV SA/Gl 355/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-09

umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie pełnomocnik A S.A. - w K. Oddział w B. -[...] Zakład [...] w B...
' do tego, aby inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Jednocześnie...

IV SA/Gl 357/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-04

o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe...
ustawodawca wymaga jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości...

IV SA/Gl 360/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-02

postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie...
wymaga jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika...

IV SA/Gl 358/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie pełnomocnik...
' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych...

IV SA/Gl 356/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-09

okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie pełnomocnik A S.A. - w K...
jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby...

I OSK 734/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie [...] S.A. wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez...
postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Organ odwoławczy wskazał, że w toku...

IV SA/Po 617/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-26

, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN...
% wszystkich zachorowań [Peto, Doll 1981]. Jednakże nie udowodniono rakotwórczości samej nikotyny występującej w naturalnych źródłach. Podczas palenia tytoniu pojawiają...

I OSK 412/10 - Wyrok NSA z 2010-09-16

okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie E. S.A. wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia...
' do tego, aby inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Organ...
1   Następne >   3