Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] nr [...] ustalił H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 rok w kwocie [...] od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
o nr [...] ustalającą H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 rok w wysokości [...] od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] nr [...] ustalił H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 rok w kwocie [...] od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
o nr [...] ustalającą H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 rok w wysokości [...] od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...