Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II OZ 1118/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie pomoc w konsumpcyjnym źródle utrzymania strony przez prowadzenie na posiadanych...

II OZ 1119/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie pomoc w konsumpcyjnym źródle utrzymania strony przez prowadzenie na posiadanych nieruchomościach upraw...

II OZ 1120/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie pomoc w konsumpcyjnym źródle utrzymania strony przez prowadzenie na posiadanych nieruchomościach upraw na całoroczne potrzeby...

II SA/Go 443/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

nie ujawnił źródeł wiedzy w oparciu o którą przeprowadzona została analiza charakteru i funkcji jaką rzeczywiście spełniać będzie staw i w oparciu o którą postawione zostały...
dotychczasowych dokumentów ( opis, mapa ) ujawniając posiłkując się wiedzą fachową z ujawnionych w uzasadnieniu decyzji źródeł. ...

VII SA/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-28

przez skarżącego, nie ustaliły, czy rzeczywiście zmiana wielkości i rozkładu obciążeń związana ze zmianami w aranżacji mieszkania należącego do [...] i [...] jest źródłem ujawnienia...
konstrukcyjna oraz przypuszczenie, że na jej ujawnienie miała wpływ zmiana rozkładu i wielkości obciążeń w lokalu znajdującym się powyżej (nr [...]). Ta konkluzja nie została...

VII SA/Wa 1317/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

sugerować, iż skarżący posiadają inne źródła dochodów nie ujawnione w złożonych przez nich oświadczeniach bądź też uzyskują znacznie większe dochody niż wykazane w formularzu...
, które jednak nie zostały ujawnione w złożonym oświadczeniu., Wnioskodawcy nie wskazali w formularzu oraz w nadesłanym piśmie wyjaśniającym, aby posiadali jakiekolwiek oszczędności...

VII SA/Wa 241/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

r. pt. 'Wpływ zwiększenia ilości odpadów na składowisku w [...] na występowanie ptaków', że rozbudowa składowiska może stanowić źródło żerowania ptaków, a zatem...
, który może stanowić źródło żerowania ptaków., IV.2, Po rozpatrzeniu odwołania Portu Lotniczego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r. znak...

II OSK 614/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

niesporne jest, że M. D. wniosła odwołanie, wskazując iż działa jako pełnomocnik Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej [...], a pełnomocnictwo to czerpie źródło z woli ujawnionej...
sprawy przez organ odwoławczy ujawniono w sposób dostatecznie zrozumiały wyrażoną wspólnie przez dwóch członków zarządu wspólnoty wolę wniesienia odwołania od decyzji organu...

II OSK 1584/22 - Wyrok NSA z 2024-01-11

.). Przede wszystkim ujawnione nieprawidłowości w czterech obszarach: zmiany źródła sposobu ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej, zamontowania na ścianie zewnętrznej...
w zakresie: zmiany źródła sposobu ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej, zamontowania na ścianie zewnętrznej klimatyzatorów, zmiany usytuowania wentylatora dachowego...

II SA/Wr 375/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-09

. W niniejszej sprawie dla organów wiążący był także stan prawny ujawniony w ewidencji gruntów, która jest urzędowym źródłem informacji., Organ odwoławczy ocenił, że granice...
. Z akt wynika także w dniu [...] stycznia 2015 r. w ewidencji gruntów ujawniona została zmiana danych wynikająca z podziału działki nr [...] na działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   82