Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 95/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

warunków przechowywania broni przez wyżej wymienionego. W trakcie kontroli nie ujawniono nieprawidłowości w tym zakresie, jednakże funkcjonariusz Policji ujawnił...
w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu ([...] listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...

II SA/Wa 545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

przeprowadzone w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia powinny ujawnić występowanie ewentualnych 'przeszkód chorobowych' w dysponowaniu bronią. W przedmiotowej...
postępowanie karne (prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w [...] - sygn. akt [...]), oraz okoliczności związane z stanem faktycznym sprawy. Organ uznał, że ujawnione...

III SA/Gl 459/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-11

(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł, czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 56 § 1 i 2 kks...
(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 271 § ł i 3...

II SA/Wa 397/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

jednak dodano, iż w ocenie Biura Kadr należy przyjąć, że zadania realizowane przez Skarżącego stanowią potencjalne źródło zagrożenia jego życia lub zdrowia., Decyzją z dnia...
w szczególności, iż zakres jego zadań i obowiązków stanowi informacje niejawne i nie może ujawnić zarówno tego, jakie zadania wykonuje, jak również zdarzeń, które wskazują...

II OSK 2846/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu (18 listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...
nie na faktach, lecz na prawdopodobieństwie zaistnienia faktów; 5) oparcie rozstrzygnięcia na źródle dowodowym sprzecznym z prawem, tj. na anonimowym doniesieniu z dnia 25 listopada...

II SA/Wa 1634/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

dowodowego wynika, iż nadal nagminnie dopuszcza się on różnych naruszeń prawa, o czym świadczy nie tylko okoliczność nabycia przez niego papierosów z nielegalnego źródła...
do kontroli drogowej, która ujawniła, iż w bagażniku kierowanego przez skarżącego samochodu znajdowało się 290 paczek papierosów pochodzenia zagranicznego bez polskich...

II OSK 1224/10 - Wyrok NSA z 2011-07-15

nie tylko okoliczność nabycia przez niego papierosów z nielegalnego źródła w ilości poddającej w wątpliwość przeznaczenie ich wyłącznie na własne potrzeby (5.800 sztuk) oraz próba...
bowiem z akt sprawy skarżący w dniu 15 sierpnia 2002 roku został zatrzymany do kontroli drogowej, która ujawniła, iż w bagażniku kierowanego przez skarżącego samochodu znajdowało...

II SA/Wa 866/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Śledczego Policji Zarząd w B. w czasie realizacji czynności służbowych w domu mieszczącym się w miejscowości [...], gm. G. ujawnili na parterze tego budynku na podłodze...
jedynie w oparciu o analizę dokumentacji pochodzącej z akt postępowania karnego z pominięciem innych źródeł dowodowych (np. pozytywny wywiad środowiskowy) i ostatecznie...

II SA/Wa 1412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni, ale także wszelkich innych, ustalonych w toku postępowania uwarunkowań faktycznych - niemających źródła w skazaniu...
on pozytywną opinią w miejscu zamieszkania to ustalone w sprawie okoliczności - użycie broni myśliwskiej z przekroczeniem zasad należytej ostrożności, które ujawniło cechy...

II SA/Wa 1413/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni, ale także wszelkich innych, ustalonych w toku postępowania uwarunkowań faktycznych - niemających źródła w skazaniu - a wskazujacych...
on pozytywną opinią w miejscu zamieszkania to ustalone w sprawie okoliczności - użycie broni myśliwskiej z przekroczeniem zasad należytej ostrożności, które ujawniło cechy...
1   Następne >   +2   5