Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 95/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

warunków przechowywania broni przez wyżej wymienionego. W trakcie kontroli nie ujawniono nieprawidłowości w tym zakresie, jednakże funkcjonariusz Policji ujawnił...
w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu ([...] listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...

II SA/Wa 545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

przeprowadzone w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia powinny ujawnić występowanie ewentualnych 'przeszkód chorobowych' w dysponowaniu bronią. W przedmiotowej...
postępowanie karne (prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w [...] - sygn. akt [...]), oraz okoliczności związane z stanem faktycznym sprawy. Organ uznał, że ujawnione...

III SA/Gl 459/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-11

(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł, czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 56 § 1 i 2 kks...
(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 271 § ł i 3...

II SA/Wa 397/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

jednak dodano, iż w ocenie Biura Kadr należy przyjąć, że zadania realizowane przez Skarżącego stanowią potencjalne źródło zagrożenia jego życia lub zdrowia., Decyzją z dnia...
w szczególności, iż zakres jego zadań i obowiązków stanowi informacje niejawne i nie może ujawnić zarówno tego, jakie zadania wykonuje, jak również zdarzeń, które wskazują...

II OSK 2846/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu (18 listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...
nie na faktach, lecz na prawdopodobieństwie zaistnienia faktów; 5) oparcie rozstrzygnięcia na źródle dowodowym sprzecznym z prawem, tj. na anonimowym doniesieniu z dnia 25 listopada...

II SA/Go 705/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-25

, lub 2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ, lub 3) od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2...
nałożona kara przez inny uprawniony organ, lub 3) od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat. 10., W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego...

II SA/Wa 1634/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

dowodowego wynika, iż nadal nagminnie dopuszcza się on różnych naruszeń prawa, o czym świadczy nie tylko okoliczność nabycia przez niego papierosów z nielegalnego źródła...
do kontroli drogowej, która ujawniła, iż w bagażniku kierowanego przez skarżącego samochodu znajdowało się 290 paczek papierosów pochodzenia zagranicznego bez polskich...

II OSK 1224/10 - Wyrok NSA z 2011-07-15

nie tylko okoliczność nabycia przez niego papierosów z nielegalnego źródła w ilości poddającej w wątpliwość przeznaczenie ich wyłącznie na własne potrzeby (5.800 sztuk) oraz próba...
bowiem z akt sprawy skarżący w dniu 15 sierpnia 2002 roku został zatrzymany do kontroli drogowej, która ujawniła, iż w bagażniku kierowanego przez skarżącego samochodu znajdowało...

II SA/Wa 866/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Śledczego Policji Zarząd w B. w czasie realizacji czynności służbowych w domu mieszczącym się w miejscowości [...], gm. G. ujawnili na parterze tego budynku na podłodze...
jedynie w oparciu o analizę dokumentacji pochodzącej z akt postępowania karnego z pominięciem innych źródeł dowodowych (np. pozytywny wywiad środowiskowy) i ostatecznie...

II SA/Wa 1412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni, ale także wszelkich innych, ustalonych w toku postępowania uwarunkowań faktycznych - niemających źródła w skazaniu...
on pozytywną opinią w miejscu zamieszkania to ustalone w sprawie okoliczności - użycie broni myśliwskiej z przekroczeniem zasad należytej ostrożności, które ujawniło cechy...
1   Następne >   +2   5