Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych I SA/Bd 621/09, UZASADNIENIE...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

, koordynowaniem szkolenia, powielaniem materiałów szkoleniowych zajmowała się 'A.'. Bożena O. natomiast na podstawie wielu dostępnych źródeł /książek, artykułów prasowych...
, również skonkretyzowana, ujawniona w dziele idea /pomysł/. Aby przysługiwała tej idei ochrona musi ona odpowiadać cechom przedmiotu prawa autorskiego - musi zatem być oryginalna i mieć twórczy...

III SA 73/01 - Wyrok NSA z 2002-07-09

umów zawartych z podmiotami zagranicznymi w ocenie Inspektora Kontroli Skarbowej podlegały opodatkowaniu w państwie źródła tj. w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym...
do tego, aby naliczano w Polsce podatek 'u źródła' od płatności dokonywanych w oparciu o te umowy., Izba Skarbowa w W. po rozpatrzeniu zarzutów podnoszonych w odwołaniu uchyliła...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

. Rzecznik podziela ten pogląd. Wcześniejsza odmowa Rzecznika złożenia rewizji nadzwyczajnej w tej sprawie z dnia 5.12.2000 r. została podjęta przed ujawnieniem...
/iuris cogentis/, to: 'Nie może być jednak traktowany jako abstrakcyjne źródło nabycia prawa majątkowego przez producenta, oderwane od umownego stosunku współtwórców...