Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 2238/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

szkodliwych lub uciążliwych w wysokości 6% uposażenia bazowego z tytułu pełnienia stałych dyżurów przy obsłudze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie...
, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby...

II SA/Wa 1148/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

ujawniło się na tle zaburzeń stanu psychicznego, których źródło wiąże się z okolicznościami pozasłużbowymi, nie mającymi związku z warunkami służby wojskowej., Centralna...

I OSK 2496/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

więc z tego, że nie jest dopuszczalne realizowanie omawianego uprawnienia na dwa równoległe sposoby., Sąd wskazał, że skarżący w okresie ujawnionym w sentencji decyzji pełnił służbę...
Zbrojnych RP, która to ustawa stanowi podstawowe źródło uprawnień mieszkaniowych żołnierzy., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł K. M. Wyrok zaskarżył w całości...

II SA/Wa 522/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

też stałego źródła dochodu. Musi utrzymywać się z prac dorywczych, ponieważ ze względu na wysoki poziom bezrobocia nie może znaleźć stałego zatrudnienia. Korzysta...
siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) zaś w roku podatkowym 2013 nie wykazał on żadnego dochodu. Nie posiada także nieruchomości, ani żadnych źródeł zarobkowania., J.B. nie ma stałej...

II SA/Wa 1848/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

poza tymi, jaki jest stan jego zatrudnienia (osoba niepracująca) oraz jakie są źródła jego dochodów (osiągał niskie dochody w latach 2008-2012, a w roku 2013 był na utrzymaniu...
), zaś w 2013 r. nie wykazał żadnego dochodu. Nie posiadał także nieruchomości, ani żadnych innych źródeł zarobkowania. Z analizy materiału dowodowego, dokonanej w dacie...

II SA/Wa 808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

ustalenia jednoznacznego źródła zakażenia i korelacji tego zdarzenia z pełnieniem służby wojskowej. Zgromadzone informacje o właściwościach i warunkach pełnionej...
lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wojskowej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U z 2003 r. Nr 62...

II SA/Wa 1188/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. nr 175, poz. 1707...
, jaki jest jej stan majątkowy, jakie są źródła dochodów, jaki jest stan zatrudnienia. Bez ustalenia powyższych kwestii, stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu decyzji o braku...

I OSK 1349/15 - Wyrok NSA z 2016-06-14

poprzez niezastosowanie art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa, mogą stanowić...
art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa, mogą stanowić podstawę...

II SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

infekcji, gdyż niezbędne jest źródło bakterii. Orzekany jako żołnierz nie służył w miejscu bezpośrednio zawodowo narażonym na kontakt z materiałem zakaźnym (jak np. personel...
, iż najpewniej nie miał wówczas wykonywanego badania obrazowego kręgosłupa, wady te nie zostały ujawnione. Organ wyjaśnił, że zmiany zwyrodnieniowe są następstwem zużycia...

II SA/Wa 1084/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-11

również wyjaśnić charakter prawny podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej porozumień, tzn. czy zostały np. ratyfikowane, bo tylko takie mogą stanowić źródło powszechnie...
w [...], ujawnionej w wymienionych wyżej i szczegółowo opisanych w uzasadnieniu decyzji pierwszej instancji pismach i notach strony [...], miało charakter czynności...
1   Następne >   3