Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

II SA/Go 763/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-30

, iż w toku prowadzonego wobec M.K. postępowania kontrolnego w zakresie źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, złożył...
faktycznego i odrębnych zagadnień merytorycznych, gdyż postępowanie to dotyczyło jedynie dochodów z nieujawnionych źródeł M.K., a nie sposobu, a tym bardziej szczegółowego...

II SA/Go 753/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-30

Skarbowej dotyczyło, jedynie dochodów z nieujawnionych źródeł dochodów M.K., a nie sposobu, tym bardziej szczegółowego prowadzenia tego gospodarstwa rolnego w łatach 2004...
roku, gdyż postępowanie to dotyczyło jedynie dochodów z nieujawnionych źródeł dochodów M.K., a nie sposobu, tym bardziej szczegółowego, prowadzenia tego gospodarstwa rolnego...

II SA/Go 805/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej...

II GSK 1008/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej skutkuje...

III SA/Po 473/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-12

bez ujawnienia źródła zapytania., IZ RPO pismem z 1 czerwca 2011 r. nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości [...] zł, podając szczegółowo...

II SA/Go 762/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-30

z nieujawnionych źródeł dochodów M.K., a nie sposobu, tym bardziej szczegółowego, prowadzenia tego gospodarstwa rolnego w latach 2004-2009. Z tych też względów, w ocenie strony...
gospodarowania za 2008 rok, z uwagi na ujawnienie nowych okoliczności w sprawie tj. nie prowadzenia indywidualnej działalności rolniczej na działkach gruntu rolnego...

V SA/Wa 1635/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie faktu...
nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję. Minister tym samym stwierdził, że w przedmiotowej sprawie przesłanka...

V SA/Wa 1636/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję,, W związku z powyższym, w dniu (...) września 2016 r. Marszałek Województwa...
postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie...

III SA/Wr 309/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

, że strona nie ujawniła wiarygodnych źródeł finansowania projektu, w tym wkładu własnego i przez to nie zagwarantowała możliwości realizacji projektu. IZ przyjęła ustalenia...
kredytowej lub potwierdzenia uzyskania promesy kredytowej pozwala na przyjęcie, że jednym ze źródeł finansowania projektu będzie kredyt bankowy. Ustosunkowując...

III SA/Lu 302/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-20

i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania';, 4/ 'Koszty kwalifikowane są uzasadnione ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów'., Agencja wyjaśniła, że kryterium...
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii,, 2/ poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza...
1   Następne >   +2   +5   +10   96