Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

nie został sporządzony przez pracodawcę protokół z wypadku oraz karta wypadku. Operator koparko-ładowarki był jednocześnie organizatorem prac ziemnych i zatrudniał Z. L...
nie zostały dołączone wymagane dokumenty tj. protokół powypadkowy i karta wypadku sporządzona na okoliczność wypadku, któremu uległ Z. L.;, 5. Prezes ZUS decyzją...