Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 242/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

nie zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie została przedłożona karta potwierdzająca udział zmarłego w 2011 r. w grupowych zajęciach realizowanych przez Centrum...
o zebranie informacji o stanie zdrowia W. S. przed 2014 r. pomimo tego, że w załączonych do odwołania dokumentach przedstawiła karty z Centrum [...] w [...] z 2011 r., wyrok...