Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

Zabytków prowadzonej dla województwa pomorskiego, dalej zwanej ewidencją, następujących nieruchomości:, hala montażowa 3 B - karta nr 105 stacja pomp pochylni B3 - karta...
nr 120, schron przeciwlotniczy pod pochylnią B3 - karta nr 123., 2) naruszenie przepisów prawa materialnego - przepisów art. 3 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie...