Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 513/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

w [...] w karcie oceny narażenia zawodowego w ostatecznej wersji z dnia 28 sierpnia 2013 r. S. D. pracował w przedsiębiorstwie [...], a następnie w [...] w okresie od 1 września...
na pomoście roboczym pociągu PS-00 M-29 wykazały 86 dB, co stanowiło - według karty oceny narażenia zawodowego - 1,26 NDN (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń). W kabinie pociągu...

III SA/Lu 987/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-18

. z dnia [...] maja 2013 r., A. T. wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie., Zdaniem skarżącego karta oceny narażenia zawodowego...
od 1971 r. do 2001 r. Tymczasem z akt sprawy, w szczególności z karty narażenia zawodowego (k. 19-20 akt administracyjnych) wynika, że skarżący narażony był na hałas...

III SA/Lu 418/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-02

wytyczne zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w Lublinie, organy orzekające opracowały ponownie karty narażenia zawodowego oraz zwróciły się ponownie do organów orzekających...
od [...] na stanowisku pomocnik maszynisty i maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych był narażony na działanie wibracji ogólnej, której parametry okresowo przekraczały...

IV SA/Gl 723/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-20

Głównego Instytutu Górnictwa w K. Badania zakończono wpisaniem uzyskanych wyników do kart pomiarów, podpisanych - bez wniesienia uwag - przez obecnych: lokatora...
karty pomiarów bez jakichkolwiek zastrzeżeń (w tym uwag dotyczących gęstej mgły czy też wzmożonego ruchu samochodowego). Wyjaśnił także, iż porównanie warunków...

III SA/Lu 157/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-09

, ani też racjonalnych argumentów, które mogłyby podważyć ustalenia zawarte w karcie oceny narażenia zawodowego z dnia 15 listopada 2007 r. (k.7 - 6 v. akt administracyjnych)., Wbrew...
stycznia 1973r. do 29 maja 2006r. jako pomocnik maszynisty oraz maszynista pojazdów trakcji elektrycznej, a od 30 maja 2006r. na stanowisku specjalisty mechanika...

II SA/Lu 876/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-01

, karty oceny narażenia zawodowego sporządzonej przez PPIS w L., analizy całej dostarczonej dokumentacji z badań profilaktycznych, wykonywanych w związku z pracą zawodową...
karcie oceny narażenia zawodowego szczegółowo opisał charakter pracy J. S.. Organ administracyjny ustalił, że w czasie pracy zawodowej J. S. nie występowało narażenie...

II SA/Rz 777/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-26

. Organy tej kwestii jednak nie ustaliły. W karcie oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, w przedziałach czasu odpowiadających całemu okresowi...
danych o stężeniu tej substancji, gdyż nie przeprowadzono stosownych pomiarów. Hipotetyczne dopuszczenie kontaktu z bezno(a)pirenem w karcie oceny narażenia zawodowego...

II SA/Rz 1369/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-25

zawodowych. Po otrzymaniu karty oceny narażenia zawodowego obejmującej placówki, w których zatrudniony był wyżej wymieniony od 1974 r do nadal, Wojewódzki Ośrodek Medycyny...
, że do urazu akustycznego doszło w 2003 r. w czasie pełnienia obowiązków służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy pojazdu sanitarnego w Wojewódzkim Szpitalu...

II SA/Rz 741/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

projektowej (karta akt admin. I inst. nr 8), w której znajduje się zapis, że czas przeprowadzania konsultacji trwał nie dłużej niż 2 dni, a rzeczywisty czas trwania czynności...
na dokonaniu uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. 'Okręgowa stacja kontroli pojazdów i obsługi samochodów w S...

III SA/Lu 75/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-14

nauki jazdy konnej,, - naukę pływania,, - działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,, - kursy sztuk walki, kursy jogi,, - kursy gry w karty...
systemu komunikacji,, - autobusowe przewozy szkolne i pracownicze,, - transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta...
1   Następne >   2