Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 47/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-19

, pochłaniając ponad połowę jego środków. Mając na uwadze jego zły stan zdrowia znajdujący potwierdzenie, w załączonej kserokopii karty leczenia szpitalnego z 24 stycznia 2012 r...
², nieruchomość rolną, o pow. 1,5 ha, a z pojazdów mechanicznych samochód osobowy Fiat Cinquecento (rok prod. 1995),, - źródła dochodów stanowi wynagrodzenie za pracę B. S...

II SA/Rz 47/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-20

to załączona kserokopia karty leczenia szpitalnego z 24 stycznia, 2012 r.), konieczność ponoszenia wydatków z tym związanych nie budzi wątpliwości...
. 1,5 ha), a z pojazdów mechanicznych samochód osobowy Fiat Cinquecento (1995 r.),, - uzyskiwane dochody w łącznej wysokości 3575 zł. brutto (2876 zł. netto) pochodzą...

I OSK 4093/18 - Wyrok NSA z 2020-04-28

nr [...], karta akt sprawy nr [...]). W roku 1983 dokonano aktualizacji mapy zasadniczej wg stanu istniejącego w terenie i na jej podstawie sporządzono matryce mapy...
szczególnych. Definicja drogi wewnętrznej znajduje się natomiast w art. 8 ust. 1ww. ustawy. Zgodnie z nią drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów...