Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

I SA/Bk 767/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

., I OPS 3/07, 'skierowanie do organu żądania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28...
.). Analogicznie, jak w przypadku dotyczącym zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu, gdyby organ uznał zwrot wniesionej dodatkowej opłaty za należny - dokonałby jego zwrotu w formie...

II SAB/Go 148/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-22

w dniu 11 czerwca 2019 r., czyli po dacie wniesienia skargi. W piśmie tym organ wskazał, że:, - korzystanie z pojazdu służbowego rejestrowane jest na kartach pojazdu...
,, - zużycie paliwa rejestrowane jest na fakturach oraz rozliczane na kartach pojazdu,, - wyjazdy Wójta do mieszkańców nie są rejestrowane z wyszczególnieniem osób i miejscowości...

I OSK 266/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (dotyczącego opłaty za wydanie karty pojazdu), skarżący wskazał, że opłaty administracyjne...
cechy podatku. Na kanwie tej sprawy Trybunał uznał, że opłata za wydanie karty pojazdu stanowi - ze względu na niewspółmierność do rzeczywistych kosztów świadczonej...

II SAB/Wa 879/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

uprawnień kierowcy do wykonywania zawodu kierowcy (prawo jazdy, karta kierowcy oraz wszelkie wymagane badania lekarskie), 5. Kto był wynajmującym w/w pojazd? Jaki był cel...
pojazdu marki M. o nr rejestracyjnym [...] w dniu [...] października 2021 r. Skarżący domagał się wskazania:, 1. O której godzinie w dniu [...].10.21r. pojazd marki M...

II SA/Kr 995/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz z § 4 pkt 9 lit. c...
bowiem, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową...

II SA/Kr 24/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

, także i art. 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.), która mając status identyczny jak ratyfikowane przez Sejm umowy...
międzynarodowej, stanowi element polskiego porządku prawnego. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ww. Karty, wszelka kontrola organów samorządu terytorialnego powinna w zasadzie...

III SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

związanych, a także operacji związanych z posiadanymi kartami kredytowymi, złożenie oświadczenia o posiadanych pojazdach samochodowych podlegających obowiązkowi rejestracji...

II SAB/Rz 13/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-30

informacji, poprzez utworzenie rejestru z kart przekazania odpadów, mógłby udzielić skarżącemu informacji jedynie o nr rejestracyjnych pojazdów biorących w zbieraniu odpadów...
/) obejmującego informacje zawarte w kartach przekazania odpadów komunalnych sporządzanych przez B Sp. z o.o. na potrzeby realizacji odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy...

I SA/Gd 682/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-12

klienci odwiedzający stację paliw mogą za zakupy na niej dokonane płacić kartami paliwowymi emitowanymi przez ww. przedsiębiorstwa. Są to karty 'D' i 'E'. Logotypy...
i E GmbH + Co. KG. Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji o tych dwóch podmiotach gospodarczych, ich działalność polega na wydawaniu kart płatniczych, za pomocą...

II SA/Kr 1416/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-18

zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie...
nie mniejszej niż:, 1) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej., 2) miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę...
1   Następne >   +2   5