Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 743/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-14

. Natomiast podczas wizji w terenie stwierdzono, że wyrobisko wypełniane jest odpadami o luźnej konsystencji w postaci szlamów i mułów. Jak wynika z kart przekazania odpadów...
pochodził z ZG D i był przyjmowany przez Kopalnię na podstawie karty odpadu z nadanym kodem 01 04 12, co wyraźnie wynika z protokołu kontroli. Istotnym jest, że odpad...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

kwalifikacje mierniczego górniczego. Wiercenia wykonano wiertnicą ręczną o śrenicy 120 mm. Dla wykonanych otworów sporządzono karty dokumentacyjne, a pobrane próbki...
, poprzez pomniejszenie obliczonej ilości wydobytej kopaliny na korzyść stron. Dokumentacja zawiera karty informacyjne wszystkich wykonanych otworów geologicznych, raport...

III SA/Gl 314/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-07

został ukarany karą grzywny za prowadzenie nielegalnego wydobycia przez Sąd Rejonowy w C.. Nadto ze znajdującej się w aktach (brak numeracji kart) kopii notatki służbowej...
eksploatacji złoża od co najmniej od 7 lat, zaś co do działki [...] jedynymi śladami jakie można zaobserwować są ślady po pojazdach typu QUAD, które nie są żadnymi...