Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bk 316/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-06-14

samochodowa, kierowca - mechanik samochodowy,, - [...] kwietnia 1968r. - zwolnienie po odbyciu zasadniczej służby wojskowej., Organ wskazał, iż w karcie ewidencyjnej...
przez wnioskodawcę treści. W karcie ewidencyjnej J. S. znajdują się zapisy potwierdzające pełnienie przez wnioskodawcę służby wojskowej na stanowisku mechanika samochodowego w stopniu...