Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 2090/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

przez producenta pojazdu miejsca (otwory konstrukcyjne) do mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa, ale nie są one wykorzystane' (wniosek - karta 9 akt administracyjnych...
Celnej w W. (dalej: Dyrektor IC lub organ I instancji) zawartą w wiążącej informacji taryfowej z [...] lutego 2014 r. nr [...] dotyczącej klasyfikacji używanego pojazdu...

V SA/Wa 3278/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

(przednia) wyposażona jest w szerokokątny obiektyw, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3', czytnik kart pamięci micro SD o pojemności do 32 GB, mikrofon, głośnik, sześć...
obiektywu szerokokątnego, a następnie wraz z dźwiękami zapisuje je (przechowuje) na karcie pamięci. Zapisywanie plików odbywa się w trybie pętli, tzn. w przypadku braku pamięci...

V SA/Wa 3277/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

obsługi, kamera zdolna jest do rejestrowania obrazów nieruchomych w rozdzielczości do 5 Mpix oraz sekwencje wideo HD 720p. Pliki zapisywane są w trybie pętli na karcie...
w piśmie z 4 sierpnia 2016 r., posiada możliwość zapisu na karcie pamięci rejestrowanych przez urządzenie danych. Niesporne jest przy tym, iż chodzi o rejestrowanie...

I OSK 1744/15 - Wyrok NSA z 2016-12-22

pojazdów, co potwierdzają orzeczenia wydane w wyniku badań lekarskich zleconych przez pracodawcę oraz karty ewidencji czasu służby. Tymczasem wobec M. J. sąd orzekł...
także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat. Tym samym funkcjonariusz utracił możliwość prowadzenia także samochodu prywatnego w celu dojazdu...

V SA/Wa 1460/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich serii L nr 253 z 11.10.1993 r. ze zm.) (rysunek. specyfikacja - karty nr 10-33). Wskazała, że opis towaru, jaki...
nr [...] z [...].03.2010 r.; [...] z [...].11.2013 r. i [...] z [...].11.2012 r. oraz [...] z [...].06.2013r. (karty nr 88-92 akt adm), wydanymi przez inne europejskie...

II SA/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

, gdyż jest to narzędzie pomocnicze., Do głównych zadań funkcjonariusza na podstawie karty opisu stanowiska należało m.in. kontrola danych zawartych w zgłoszeniach...
zostały w jego karcie stanowiska służbowego., Uzasadnione jest zatem twierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji, że postawa funkcjonariusza nie gwarantuje należytego...

I OSK 2441/16 - Wyrok NSA z 2018-03-27

, gdyż jest to narzędzie pomocnicze., Do głównych zadań funkcjonariusza na podstawie karty opisu stanowiska należało m.in. kontrola danych zawartych w zgłoszeniach celnych oraz dołączonych...
wykonania swoich obowiązków, które opisane zostały w jego karcie stanowiska służbowego., Zdaniem Sądu, uzasadnione jest zatem twierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji...

V SA/Wa 1671/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

preparat smarowy zmniejszający tarcie - zużycie między elementami ruchomymi maszyn, pojazdów, samolotów i innych urządzeń, przyrządów i instrumentów. Właściwości smarne...
. ... zgodnie z kartą charakterystyki jest stosowany jako dodatek uszlachetniający (smarnościowo-przeciwzużyciowy) do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego. Z powyższego...