Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 782/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

w sprawie materiałem, zwrócił się on o włączenie do akt niniejszego postępowania dokumentów dotyczących obsługi finansowej lokali konspiracyjnych; kart prowadzenia pojazdów...
Kadr ABW materiały, z których wynika, że w zarchiwizowanych książkach kontroli pojazdów z lat 1990 - 1993 o wskazanych sygnaturach, istnieją zapisy wskazujące, że Z. G...

II SA/Wa 1006/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

materiałów operacyjnych, ewidencję wydania broni, czy kart pracy pojazdów służbowych itp. jest bezcelowe. Organ kierując pisma do poszczególnych komórek organizacyjnych...