Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 76/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

obsługi w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy pojazdów na terenie kraju, niezależnie od tego, gdzie przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę., Wskazano w tym kontekście...
, jeżeli przedmiotowe zadanie polega na zakupie określonych pojazdów wykorzystywane jako środki [...], koniecznym jest zagwarantowanie im [...] w taki sposób, by w przypadku...