Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

V SA/Wa 2487/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-25

:, - art. 3 ust.1, art.4 ust.2 oraz art.9 ust.1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz.U. 1994 r.Nr 124,poz.607, );, - art. 171 ust.1 Konstytucji RP;, - art.4 ust.1...
przez organ nadzoru przepisów art.3ust.1, art.4ust.2 oraz art.9ust.1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz.U. 1994 r. Nr 124, poz.607, ), dalej E.K.S.T....

I SA/Go 322/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-22

miejscowego, co wynika z jego istoty jako prawa podstawowego. Z art. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego wynika, że zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego...
powinny być uregulowane w Konstytucji. Do zasad tych zalicza się m.in. sprawy związane z finansami samorządu, które zostały uregulowane w art. 9 Karty. Z ust. 3...