Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

III SA/Wr 267/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

. na czynność Starosty Powiatu S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II...
(dalej zwana skarżącą) zwróciła się do Starostwa Powiatowego w S. S. o zwrot zawyżonej opłaty za wydanie kart pojazdów, uiszczonej w okresie od [...] r. do [...] r. w związku...

III SA/Wr 265/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

. na czynność Starosty Powiatu S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II...
. (dalej skarżący) zwrócił się do Starosty Powiatu S. o zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdu, w wiązku z rejestracją na terytorium Polski 29 pojazdów nabytych w innym kraju...

III SA/Wr 266/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-06

Starosty Powiatu S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. odmawia uznania...
. Wnioskiem z dnia [...] r. pełnomocnik W. S. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w S. S. o zwrot nadpłat za wydanie kart pojazdów (w okresie od [...] r. do [...] r.), w łącznej...

III SA/Wa 1853/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-29

, na podstawie art. 231 Kpa. W piśmie zawierającym skargę A. K. wystąpił zaś z wnioskiem 'o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu', powołując się jednocześnie na swój...
stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu, która to decyzja nie zawierała stosownego pouczenia o prawie do wniesienia odwołania (zob. postanowienie...

I SA/Ke 386/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-09-23

Świętokrzyskiego na uchwałę Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2020 r. Nr XXVI/195/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów...
z 30 listopada 2020 r. nr XXVI/195/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Wniósł o stwierdzenie nieważności w całości...

III SA/Gd 692/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-30

skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;, 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu...
. na uchwałę Rady Powiatu Tczewskiego nr XXXVI/267/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu...

VII SA/Wa 464/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów jest prawidłowo wypełniona karta odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wzór karty odstąpienia od usunięcia pojazdu określa...
usunięcia spowodowało powstanie kosztów jest prawidłowo wypełniona karta odstąpienia od usunięcia pojazdu, a fakt przybycia na miejsce usunięcia musi być potwierdzony...

II SA/Gl 798/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-11

na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;, 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego...
w Częstochowie na uchwałę Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 8 listopada 2017 r. nr XXVI/200/2017 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg...

II SA/Go 408/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-11

. zestawienia faktur sporządzonych przez stację paliw [...] z kartami drogowymi pojazdu [...] do którego paliwo miało być nabywane, ujawnione zostało, iż w kartach...
, a nawet zastępował nieobecnego kierowcę. W takich sytuacjach nie rozliczał pobranego paliwa w kartach drogowych pojazdu, bo należało to do kierowcy lub właściwego inspektora...

I OSK 668/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

kasacyjnej przepisach Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, nie oznacza jednak zupełnej swobody organów administracji w tworzeniu prawa miejscowego. Przepis art. 94...
Rady Powiatu [...] z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych...
1   Następne >   2