Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 803/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-28

Zielonej Karty. Wszelkie informacje na temat tego systemu znajdują się na stronie internetowej [...]. W. S.A. likwiduje szkody powstałe na terytorium RP z ubezpieczeń OC...
po stronie W. S.A. musiałoby być explicite wyrażone w moim zakresie obowiązków. Zresztą w Systemie Zielonej Karty taka współpraca nie ma najmniejszego sensu, gdyż zgodnie z art...