Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1410/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

koszty tj: opłatę za prąd w wysokości 200,00 złotych, opłatę za gaz w wysokości 500,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 100,00 złotych, karty kredytowe 380,00 złotych...
wskazać ich wysokość,, - czy wnioskodawczyni lub rodzice posiadają pojazdy mechaniczne, jeśli tak należało podać markę, rok produkcji oraz koszty związane...

VII SA/Wa 1411/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

tj: opłatę za prąd w wysokości 200,00 złotych, opłatę za gaz w wysokości 500,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 100,00 złotych, karty kredytowe 380,00 złotych...
wskazać ich wysokość,, - czy wnioskodawczyni lub rodzice posiadają pojazdy mechaniczne, jeśli tak należało podać markę, rok produkcji oraz koszty związane...