Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 135/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi A. N. na czynności Prezydenta Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09 postanawia...

I OW 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. Ł. na akt Prezydenta Miasta B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu sygn. akt I SA/Bd 346/08...