Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

I OSK 726/08 - Wyrok NSA z 2009-04-29

wymagania w zakresie pola widzenia szlaku określone zarówno w karcie UIC 651, jak i wynikającej z niej polskiej normie PN-90/11001., Podkreślono ponadto, że lokomotywy...
dopuszczenia typu do eksploatacji pojazdu kolejowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...], od dnia otrzymania tej decyzji do odwołania, oraz do zaktualizowania przepisów...

II GSK 1218/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

- w tym zwłaszcza pism z kart [...], [...], [...], [...], [...], [...] akt sprawy - lecz wyłącznie pisma wymienione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (por. s. 22). Prowadzi...
nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. oraz na udostępniane pojazdów trakcyjnych nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. Na fakt posiadania przez spółkę PKP CARGO infrastruktury...