Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

nowych lub zwiększenia ponoszonych wydatków (chociażby realizowanie skutków finansowych wynikających z Karty Nauczyciela) również w sytuacji, gdy środki pozyskane z pożyczki...
odpowiedzialność w myśl art. 15 i 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (por. również art. 3 ust 1 Europejskiej Karty...

II OSK 135/13 - Wyrok NSA z 2013-03-05

finansowych wynikających z Karty Nauczyciela) również w sytuacji, gdy środki pozyskane z pożyczki z budżetu Państwa pozwolą zahamować przyrost zadłużenia wynikający...