Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

III SA/Wr 408/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-24

rachunków bankowych, lokat i kart kredytowych, to takich nie posiada. Posiada natomiast pojazd - Chrysler S6 z 1980 r., nieużywany oraz Talbot, rocznik 1982, używany...

I GSK 3420/18 - Wyrok NSA z 2019-03-20

, nie wskazał w sposób nie budzący wątpliwości - podając daty, numery kart akt, rodzaju pism - faktów związanych z wizytacją lub niemożnością jej przeprowadzenia...
takie były pobierane, nadto WSA pobieżnie, bez wskazywania dat, konkretnej dokumentacji (pism), dowodów doręczeń oraz kart akt wskazał na: brak reakcji skarżącej na układ...