Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 474/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

2019 r. (patrz karty: 2/16 i 3/71 akt adm.) wskazała, że pojazd ciężarowy - ciągnik siodłowy, nr rejestracyjny [...] zakupiony [...]kwietnia 2016 r. na podstawie faktury...
listy przewozowe CMR oraz faktury za usługi transportowe: 1) faktura VAT [...] z [...] czerwca 2018 r.; 2) faktura VAT [...] z [...] czerwca 2018 r. (patrz karty...

V SA/Wa 3175/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-02

. Skarżący podał również, że rodzina spłaca zaciągnięte w przeszłości kredyty: H. K. - ok. 50 000 zł rocznie, zadłużenie na karcie kredytowej ok. 10 000 zł; J. K. - ok. 15 000...
, ciągników, samochodów - 2.400,00 zł; przeglądy okresowe pojazdów - 600,00 zł; podatki rolne - 4.000,00 zł; energia elektryczna - 10.200,00 zł; woda - 4.800,00 zł; opał...

V SA/Wa 2087/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-09

wykorzystany do transportu produktów na inne kanały dystrybucji. Dołączona do akt niniejszego postępowania karta oceny dostosowania zakresu wielkościowego oraz wydajności...
nr [...] z dnia 3 lipca 2019 r. dotycząca ciągnika samochodowego marki: MERCEDES-BENZ, wersja: 1845 LS, model pojazdu 1845 Actros E6 18.0t, rok produkcji: 2015, V1N...

V SA/Wa 3175/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-22

, zasiewy, opryski pól. Skarżący podał również, że rodzina spłaca zaciągnięte w przeszłości kredyty: H. K. - ok. 50 000 zł rocznie, zadłużenie na karcie kredytowej ok. 10...
) - 438,00 zł; ubezpieczenie przyczep, ciągników, samochodów - 2.400,00 zł; przeglądy okresowe pojazdów - 600,00 zł; podatki rolne - 4.000,00 zł; energia elektryczna...

V SA/Wa 1275/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

nie podjął nauki w terminie wynikającym ze złożonego oświadczenia, a warunek w postaci uzupełnienia wykształcenia spełnił dopiero w dniu 15 kwietnia 2019 r. (karta 506 akt...
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (złożone w dniu 2 kwietnia 2019 r. - data stempla pocztowego);, • świadectwo...

V SA/Wa 2039/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-10

co do leczenia nie wynika natomiast wysokość kosztów leczenia. Niektóre kserokopie (karta leczenia podtrzymującego, zalecenia co do leczenia) nie są opatrzone podpisem...
ustalenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym (w związku z kolizją samochodu), informacje o stanie zdrowia, skierowanie do lekarza specjalisty oraz skierowanie na odczulanie...

V SA/Wa 2216/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

skutkujących nieuzupełnieniem wykształcenia w terminie, tj. karty informacyjnej leczenia szpitalnego z dnia [...].08.2008 r., opisu przebiegu choroby w latach 2001 - 2015...
pojazdów i maszyn rolniczych. Pomimo złożenia przez Skarżącego ww. wniosków, Dyrektor Oddziału ARiMR, mając na uwadze fakt, iż Skarżący nie zwrócił pobranych płatności...

V SA/Wa 3353/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

pomocą finansową ' Ułatwianie startu młodym rolnikom. Przedłożone przez niego dokumenty w postaci karty informacyjnej leczenia szpitalnego z 2001r., konsultacji w izbie...
zaczął prowadzić pojazd slalomem (a był pod każdym względem trzeźwy co potwierdzając dokumenty policyjne), uderzył w samochód a siła odrzuciła go na przeciwległy pas...