Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I OW 153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

. Po zdarzeniu pojazd został zabezpieczony przez Komendę Powiatową Policji w K. na parkingu strzeżonym firmy P. w K. (karty od nr 12 do nr 37)., Organ celny, po przeanalizowaniu...
nr [...], w której potwierdził status wspólnotowy samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o nr nadwozia [...] (karty nr 3 do nr 5)., Zatem, skoro usunięty z drogi pojazd posiadał...

I SA/Gl 1808/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-03

dołączył kopię dowodu wpłaty akcyzy, kserokopię karty wozu, umowę kupna - sprzedaży samochodu, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, kserokopię dowodu...
. deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego dotyczącą samochodu osobowego marki [...] w związku z przywozem tego pojazdu z terytorium Niemiec. Do powyższej deklaracji...

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

kierowców, którzy mieli przewozić odpady samochodami G. I.-E. sp. z o.o. ani pracownika spółki, który zajmował się sporządzaniem kart ewidencji odpadów. Nie dano wiary...
nie przedłożyła również kart przekazania odpadów, które rzekomo wypisywał i podpisywał K. G. i przekazywał kierowcom odbierającym w imieniu Strony odpady z G. I.-E. sp...